Domů » Blog » Dánské megality

Dánské megalitické stavby

Obr.1 Knebel Poskær Stenhus


Od Skandinávie, západní a střední Evropu, až po Mediterán se můžeme setkat s monumentálními megalitickými stavbami prehistorických lidí z doby kamenné a bronzové. Převážná většina z nich jsou starší než pyramidy a malou část těchto megalitů z Dánska Vám představím.


Právě megality nejvíce vyzdvihl amatérský archeolog a dánský král Frederik VII., který vydal i mnoho publikací o stavebním a technickém zpracování obřích kamenů pravěkými lidmi. Další známí badatelé jsou Alexander Thom, Richard John Copland Atkinson, Martin Brennan atd.

Megalitické stavby dodnes fascinují celý svět a jsou zahaleny mnoha otazníky. Sahají do období 6000 př.n.l, mladší doby kamenné, nazývané neolit. Od 4000 - 2000 př.n.l, pozdní doba kamenná (eneolit, chalkolit, nebo také doba měděná) až do počátku doby bronzové.


V těchto dobách pravěcí lidé nepatřili k žádnému ucelenému společenství, kultuře, nebo etnice, přesto všichni v tomto období začali budovat tyto monumenty ze vztyčených velkých balvanů, kvádrů, či bloků a tím vznikala tzv. ,,megalitická kultura,,. Vývojový skok společnosti byl i v tom, že ze zemědělců a pastevců se náhle stali stavitelé, lidé, kteří začali pohřbívat a uctívat mrtvé a dokonce měli znalosti o pohybu Slunce. Většina staveb totiž sloužila i jako kalendáře. Vchody do pohřebních komor vystavěli směrem k východu, takže při jarní nebo podzimní rovnodenosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc a slunce vychází přesně na východě, tak svítí přímo do vchodu pohřební komory. Stejně tak sloužil letní a zimní slunovrat, kdy byl nejdelší den a nejkratší noc a opačně, a díky tomu věděli jaké období je čeká, jestli teplé nebo chladné a mohli se podle toho orientovat.


Megalit - ty ( z řečtiny, mega - velký , lithos - kámen ) se vyznačují jako velké, neopracované nebo opracované balvany, budované pravěkými lidmi. Sloužily hlavně k pohřebním a chronologickým účelům, nebo jako místo kultovní a možná astronomické.
Jako materiál sloužila žula, rula, pískovec a vápenec, buď naštípané, nebo nalámané bloky, kvádry a nebo často balvany bludné ( eratikum ), které zanechal ustupující ledovec v době ledové před 15000 lety. V Dánsku spíše využívali balvany bludné žulové, které jsem viděl na všech stavbách. Materiál na stavby se získával buď v okolí, nebo se vlekl a plavil i z větších dálek, možná desítek km, lidskou, či spíše volskou silou. Uváděny jsou i stovky km, což mě přijde na tu dobu utopické. Technika přesouvání je uváděna jako smykování, podkládání, vlečení na saních. Vztyčení a položení kamene nebylo jednoduché, neboť vyžadovalo značného úsilí mnoha lidí, přesnou a promyšlenou práci a geometrické zaměření. Naprosto dokonalé uvažování, tehdy prostých pravěkých lidí! Balvany se musely rozmístit, vztyčit a vypodložit tak, aby pevně stály. K tomu používali různé kůly a hlavně materiál jako hlínu nebo písek, po kterém to celé přesouvali a stavěli na sebe. Po odhrabání měli hotovou pohřební komoru, kterou museli ještě založit a zaklínit plochými kameny.

Megality které známe nazýváme dolmen, demidolmen, chodbový hrob, galeriový hrob, skříňkový hrob, transeptová komora, komorový komplex, trility, henge (rondel), kromlech, kamenné řady, menhiry, viziry. Všechny mají svoje specifika, které si uvedeme třeba příště.


Na ukázce z Dánska jsem zdokumentoval:

Dolmen - ( Gaelsky : dol-stůl, men - kámen ) se skládá z několika vztyčených kvádrů, balvanů s vodorovným překladem z nepravidelných kamenných bloků různé velikosti, uzavírající pohřební komoru. Chodbový hrob - komora vytvořená podobnou konstrukcí jako dolmen, zapuštěná do země a připojená dlouhá přístupová chodba do pohřební komory. Mohyla - (tumulus, kurhan) je uměle navršený násep z hlíny, nebo kamení nad jedním, nebo více hroby.

Knebel Poskær Stenhus

Obr.2 Dánské kultovní místo. Dolmen sloužil jako společná hrobka. Skládá se z 5 velkých vzpřímených žulových kamenů, vážících 12 tun a kamenného bloku uzavírající pohřební komoru, která byla zahrnuta hlínou. Kamenný kruh, který má 13 m v průměru a váží vcelku 25 tun, vytváří jakousi korunu tohoto zajímavého místa. Stáří se odhaduje na 3300 př.n.l z pozdní doby kamenné.

Obr.3 Dolmen má vchod orientovaný na východ. Když je jarní, nebo podzimní rovnodenost ( equinox ), tak slunce vychází přesně na východě a svítí přímo do pohřební komory. Archeologický průzkum tu nebyl nikdy proveden, ale byla tu nalezena kamenná sekera.

Rugballe Grønhøj Jættestue

Obr.4 Chodbový hrob u Horsensu má v průměru 20 m a je 2,75 m vysoký. V roce 1940 tu byl proveden archeologický výzkum, hrob byl vykopán a obnoven. Při vykopávkách se našly zvoncové poháry staré 3200 př.n.l z pozdní doby kamenné.

Obr.5 Pohřební komora se skládá z 8 žulových balvanů ( eraticum ). Je 3,5 x 2,75 m široká , 1,6 m vysoká a chodbou hledíme ven k JV.

Obr.6 Chodba do pohřební komory je 4 x 1 m z žulových kamenů.

Strands Stenhus

Obr.7 Strands Stenhus leží na pahorku v 15 m kruhu uprostřed pole. Šestiboký dolmen je sestaven z žulvých balvanů o celkové hmotnosti 8 - 10 tun. Vchod je orientovaný k východu a staří je 5000 př.n.l z mladší doby kamenné.

Torup dysse

Obr.8 Zarostlý a neudržovaný šestiboký dolmen uprostřed pole nedaleko Baltského moře. Kamenný kruh byl rozebrán a vrchní blok z části odstřelen. Jak je vidět, tak stojí na dobrých základech stavitelského umění pravěkých lidí .

Knebel Skellerup dyssekammer

Obr.9 Šestiboký solární dolmen s rozebraným kamenným kruhem z období 5000 př.n.l z neolitu. Vchod je orientován na východ.

Lundum Gammelmand rundysse

Obr.10 Dolmen na pahorku uprostřed pole nedaleko Hedenstedu, nazývaný také Starý muž. Vchod do komory je orientovaný na jih.

Agri Stabelhøje

Obr.11 U Agri jsou nejkrásnější mohyly v Dánsku, postaveny na nejvyšších místech, aby byly vidět zdaleka. Výška kopců je 133 - 135 m po zvrásnění ledovcem před 15000 lety v době ledové. Mohyl z doby bronzové bylo v Dánsku zachováno 25000 a tyto jsou datovány na 1800 - 1000 př.n.l.

.................

V současné době se na celém světě a hlavně v Evropě vyskytuje tisíce megalitů, kterým alespoň ve vyspělých zemích nehrozí ničení zkaženou katolickou církví, vandaly, anebo rozebírání na stavební materiál. Proto je i nadále můžeme obdivovat a zamyslet se nad tím, jaký nám nechali lidé z pravěku odkaz a dali základ naší kultury.

...

Fotodokumentace 7 / 2014 Dánsko ( okolí Měst Horsens a Aarhus )
http://www.megalithic.co.uk/index.php
http://www.fortidsmindeguide.dk/Forside.8.0.html
http://www.prehistorickyodkaz.cz/megalituvod/megalitspoluvod.html
http://dejiny-stredni-evropy.webnode.cz/megality/
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace