Domů » Blog » Exkurze za orchidejemi a jinými vzácnými druhy naší přírody

Exkurze za orchidejemi a jinými vzácnými druhy naší přírody

.

Vycházku pořádal přírodovědný klub Kruhu přátel muzea Varnsdorf v sobotu 28. 5. 2016 po bouřlivé květnové noci pod mým vedením. Mokro a nejméně 90% vlhkost nás neodradila a v 9.00 hodin jsme se sešli v 11členném počtu na varnsdorfském náměstí. Jako první jsme navštívili PR Vápenku v CHKO Lužické hory nedaleko Doubice. Je to starý důl Jurských vápenců, který vyzdvihl Lužický zlom a provozoval ho v 17. století rod Kinských. Dnes je již chráněným biotopem pro svůj charakter, důlní dílo, geologii a bohaté zastoupení vzácné květeny a živočichů. Po příjezdu jsme si uvedli trochu historie a druhovost, která v květnatých vápnomilných bučinách roste, a vyrazili za první zajímavostí, která roste hned u cesty v podrostu barvínku menšího, mařinky vonné a kyčelnice cibulkonosné. Tím je ustálená populace orchideje hlístník hnízdák ve žluté formě (Neottia nidus - avis f. cerea), též také sírová forma. Jedná se o úplnou ztrátu barviva a vykvétá zde každý rok několik rostlin. Zajímavé je, že vykvétá dříve než běžný hlístník hnízdák a má drobnější klas květu. Potom jsme šli o patro výše, kde pravidelně každý rok vykvétá běžný hlístník hnízdák (Neottia nidus - avis) v početnosti několika desítek rostlin. Bohužel po opakovaných suchých rocích bez sněhu jsme měli možnost spatřit myslím jen tři.

.

V obrazové příloze jsme si uvedli orchideje současné a vyhynulé v Lužických horách a Šluknovské pahorkatině, i ty sporné, které ještě čekají na posouzení ohledně genetické analýzy. Řekli jsme si něco o mapování, choulostivosti a ekologii, která je pro ochranu a zdárný růst velmi důležitá, a abych tím vším moc neunavoval, pokračovali jsme dále. PR Vápenka je také honosná vzácnými kapradinami, které jsem nemohl opomenout. Takže zastávka byla u cesty u hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum), kterou jsme si ukázali a vysvětlili řadu věcí o její ontogenezi a vzácnosti v naší přírodě. Hřeb exkurze, aniž by to mnozí věděli, byla vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), kterou na kraji vozovky a hranici rezervace objevila botanička NPČŠ Mgr. Ivana Marková. Tato tajemná, velmi nenápadná a drobná kapradina patří k nejvzácnějším rostlinám ČR. Už František Procházka v 80. letech minulého století upozorňoval na její velký úbytek až pomalé vyhynutí. Na hranici PR Vápenka každoročně roste několik desítek rostlinek, které buď přežívají, protože jsou tam velmi ničené rozjížděním auty, prohlubováním škarpy a kosením kraje vozovky v době, kdy teprve dozrávají výtrusnice, anebo jí to prostě tak vyhovuje a tyto negativní vlivy přispívají k její početnosti.
Další návštěvou byla lokalita PR Velký rybník u Rybniště, kde roste prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). Na vstavačových loukách okolo rybníka rostou tisíce rostlin, o které se stará krajský úřad a CHKO Labské pískovce. PR je také významné hnízdiště vzácných ptáků, zastávka při tahu a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám na severu Čech. Turistická trasa vede přímo přes slatě, takže vše bylo viditelné přímo ze značené trasy. Potom jsme návštěvu zakončili u podmáčené louky, kde roste všivec lesní, ladní (Pedicularis sylvatica) a tu dobu byl v nejhezčí kondici. Velmi působivá byla účast Renaty Procházkové, pracovnice muzea ve Varnsdorfu, která měla úžasné historické informace a současné údaje z Lužických hor a okolí, které ve svém volném čase zaznamenala!
Závěr exkurze byl na lokalitě vstavače mužského pravého (Orchis mascula subsp. mascula) u Dolního Podluží. Rostliny byly už trochu odkvetené, ale neztratily na kráse. Je to jedno z mála míst, kde roste tento ojedinělý druh a jeden z nejvzácnějších vstavačů ČR. Hranice tohoto vstavače je na východní části Krkonoš. Východní poddruh vstavač mužský znamenaný (Orchis macula subsp. signifera) začíná hranicí Čech a Moravy. Má jen nepatrně jiné květenství v morfologii květu. Řekli jsme si něco o křížení s jinými druhy, jako je vstavač bledý (Orchis pallens), ekologii, rozšíření a především o správné údržbě lokality, která je velmi důležitá. Údržba spočívá v pravidelném kosení a likvidace trávy, výřezu náletových dřevin a ochrana proti chemizaci životního prostředí. O lokalitu se stará ochranářský spolek Launensia s velkými zkušenostmi pod vedením RNDr. Vlastislava Vlačihy.
Potom jsme se rozloučili a doufám, že o problematice orchidejí jsem účastníkům řekl všechno, co bylo potřebné. I přesto, že nás po desetiletí splachovaly kyselé deště, se u nás zachovalo několik málo míst, kterých si můžeme a musíme vážit. Každý z nás může vědomě přispět mapováním a oznámením kritických druhů, které jsou u nás už nezvěstné.
Děkuji za pozornost.

Text: Jiří Plekanec
Foto: Mgr. Filip Mágr
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace