Domů » Blog » Korálice trojklaná

Korálice trojklaná ( Corallorhiza trifida )

Neviditelná lesní orchidej .

Obr.1 Korálice trojklaná - detail květu.

Na své první cestě za touto drobnou orchidejí jsem netušil, že budu mít problémy jí vůbec najít. Téměř v polovině deštivého května se tedy vydávám do okroticových bučin Ještědsko-kozákovského hřbetu, kde se vzácně korálice vyskytuje. Při výstupu na lokalitu nacházím i jinou vzácnou květenu, jako je česnek medvědí ( Allium ursinum ), áron plamatý ( arum maculatum ), kyčelnici cibulkonosnou ( Dentaria bulbifera ), anebo třeba vzácného obyvatele vlhkých bukových lesů, čímž je překrásný mlok skvrnitý ( salamandra salamandra ), který se mi dvakrát připletl do cesty.

Za necelé dvě hodiny s vytrvalým deštěm se mi skutečně miniaturní orchidej podařilo vypátrat. A to právě díky mlokovi, který mě donutil se zastavit a pozorně rozhlédnout. Rostla na strži v řídkém bylinném podrostu, kde mě na místo upozornila ještě nekvetoucí okrotice bílá ( cephalanthera damasonium ) a několik začínajících, právě kvetoucích hlístníků hnízdáků ( neottia nidus-avis ) .

Obr.2 Velikost korálice v porovnání s žaludem.

Korálice trojklaná ( Corallorhiza trifida )

Je nezaměnitelná a patří mezi naše nejmenší orchideje. Také nesprávně uváděná jako trojklanná.

Název pochází z řečtiny ( korallion = korál a rhiza = kořen ), neboť oddenky této drobné orchideje připomínají mořské korály.

Celkový výskyt korálice je cirkumpolární. To znamená , že zasahuje do polárních oblastí, a to od Severní Ameriky, Grónska, Islandu, Skandinávie, Ruska, Sibiře až do Japonska . Jižní hranice areálu výskytu jsou hlavně v Evropě Pyreneje, Itálie, Řecko, Bulharsko a Krym.

V ČR je výskyt v Krakonoších, Krušných horách, Jeseníkách, Šumavě, Českém a Moravském krasu, Drahanské vrchovině, Hodonínsku, Ještědsko-kozákovském hřbetu a Chebské pánvi. V nižších polohách v ČR chybí. Ale na Slovensku roste roztroušeně po celém území od nížin do hor, až do výše 1500 m.n.m ( Belianské Tatry ).

Obr.3 Lodyha s tobolkou z předešlého roku s vedle kvetoucí korálicí.

Korálice má už podle názvu rozvětvený korálovitý oddenek. Je 50 - 250 mm vysoká, bledě zelené, žluté, až nahnědlé barvy. Lodyha má v dolní polovině oddělené šupiny a je bezlistá. Květenství řídké, 5 - 8 mm dlouhé semeníky ( často směřující dolů ) nesoucí 2 -10 drobných kvítků. Listeny jsou pod semeníky, přilehlé, trojůhelníkové , velmi krátké a nepatrné. Okvětní lístky 4 - 6 mm, jsou žlutozelené, postranní čárkovité, kopinaté , rozestálé, nebo směřující dolů. Vnější a vrchní okvětní lístek je vejčitý, tvořící přilbu a často bývá hnědočerveně naběhlý. Pysk je jazykovitý 2 - 5 mm, na okrajích mírně zprohýbaný, někdy slabě trojlaločný, tupý, bílé, až slabě žlutozelené barvy, v horní polovině hnědočerveně tečkovaný, nebo šráfovaný. Válcovitý dlouhý sloupek nese opadavý prašník se zdvojenými žlutými brylkami. U květů dochází k autogamickému opylení .Takže jsou samosprašné a nejsou tak závislé na opylování hmyzem. Kvete od května do června, ve vyšších polohách až do srpna.

Obr.4 Skupinka tří vedle sebe kvetoucích korálic.

Korálice je sciofyt, to znamená, že se vyskytuje na zastíněných stanovištích, údolních jasanovo-olšových luhách, květnatých a vápnomilných bučinách, rašelinných a podmáčených smrčinách, rašelinných březinách, ale i křovinách a kosodřevinách. Ve vlhkých humózních a zrašelinělých lesích s nezapojenym bylinnym patrem a je zcela závislá na mykorhize ( symbioza kořenů rostlin a hub ).

Ohrožení této orchideje spočívá v kácení lesů, nešetrné těžby dřeva, dopady chemizace na životní prostředí. Na změnu půdního složení, okolní vlhkosti, stromové skladby původního lesa. Ale také sběr do herbářů a nešetrnosti "fotografů" !

Korálice je v naší přírodě i přes svojí nenápadnost skutečně málo. Z mnoha lokalit výskytu zcela vymizela a početnosti této orchideje se nikdy nedočkáme, pokud ji nezačneme chránit i na místech , které jsou mimo vyhlášené rezervace. Tato vzácná orchidej podléhá ochraně mezinárodní úmluvy CITES. U nás je vedená jako silně ohrožený druh a patří mezi nejmíň nápadné orchideje ČR.

Obr.5 Kvetoucí forma korálice z Malé Fatry na Slovensku.
.

Fotodokumentace :
Ještědsko - kozákovský hřbet 5 / 2010
Drahanská vrchovina 5 / 2012
Malá Fatra - SK 5 / 2012

.

Zdroj - literatura:
Orchideje Evropy - H.Baumann, S.Künkele, R.Lorenz / 2009
Orchideje České republiky - David Průša / 2005
Orchidej naší přírody - F.Procházka, V.Velíšek / 1983
Zásady péče o orchidejová stanoviště - J. Jersáková & P.Kindlmann / 2004

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace