Domů » Blog » Sysel obecný

SYSEL OBECNÝ ( SPERMOPHILUS CITELLUS )

.

Sysel obecný je bezesporu jeden z nejroztomilejších tvorů naší přírody. Jeho milý vzhled a způsob života připomíná surikaty, které obývají africké savany. Tento druh hlodavce však patří do čeledi veverkovitých. Někdy nazývaný také zemní veverka... Příbuzní jsou mu veverka obecná, svišť horský, anebo americký psoun prériový, který je mu nejvíce podobný. Od veverky obecné se však liší svým vzhledem a způsobem života. Má krátký, né huňatý ocas, ušní boltce bez štětin, neleze po stromech a v zimě hibernuje.

Obr.1 Potravu si sysel nosí k úkrytové, nebo trvalé noře, aby se mohl v případě ohrožení hned schovat. V tomto případě byl naprosto vklidu a pro klasy si chodil přímo ke mě.
Tamron AF SP 90 mm f /2.8, 1/1000 s - F4.0 - ISO 200

Sysel obecný je vzácný evropský endemit.

Areál rozšíření je jihovýchodní a střední Evropa. ČR, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Moldávie, Makedonie, Bulharsko, Řecko, Turecko a Ukrajina. V Německu a Polsku vyhynul už v minulém století. V ČR se sysel vyskytuje roztroušeně. Nejzápadnější areál výskytu je na Karlovarsku, nejsevernější Hodkovice nad Mohelkou, dále známá Mladá Boleslav, Praha, vrch Raná u Loun, Roudnice nad Labem, Kolín, Brno atd....

Obr.2 Sysel se dožívá průměrně okolo 5 let. Parazité ( blechy, klíšťata, roztoči ) a nemoci syslům zkracují život.
Sigma 170 - 500, f / 250 - 1/1000 s - F5.6 - ISO 200

Větší škůdce je člověk !

V minulém století byl sysel v Československu považován za hospodářského škůdce, čímž i po přemnožení na některých místech byl. Velký úbytek a zarůstání přirozených biotopů, přeměna kulturní krajiny, rozorávání mezí a scelování hospodářské krajiny, nesmyslné a drastické hubení plynem, fosfidy, kladení pastí, a lovení za odměny kretény zapříčinil, že se sysel dostal až na pokraj vyhynutí ! Stejně tak na svůj způsob života doplácel příbuzný psoun prériový v Americe, kde ho farmáři a lovci masově trávili, stříleli, anebo je zaživa upalovali přímo v hnízdních norách. I v současné době se můžeme setkat s nástroji a návody, jak zabíjet kriticky ohrožené druhy, třeba jako v tomto případě je sysel uveden v seznamu škůdců...Rodenator.

Obr.3 Pozorný sysel sleduje okolí, zda nehrozí nějaké nebezpečí. Pokud něco spozoruje, okamžitě vyšle signál v podobě ostrého písknutí a během pár vteřin je celá kolonie v norách.
Sigma 170 - 500, f / 230, 1/1600 s - F6.3 - ISO 200.

Sysel obecný má velké nároky na prostředí.

Sysel je původem stepní druh, vázáný na stepní prostředí s krátkostébelnatými trávníky. Své kolonie vytváří mnohdy v teplejších oblastech, v prostředí kde je menší srážkový úhrn vody, a tak nehrozí zaplavení nor a kde je dostatek potravy. Důležité je prostředí s dobrou viditelností ( nízký trávník, spasená tráva ), kterou sysel potřebuje pro svůj způsob života, neboť by se mohl stát snadnou kořistí pro predátory, jako jsou lasicovití, z ptačí říše sokolovití, krkavcovití, ale třeba i pes a degenerované kočky.

Syslí kolonie v ČR najdeme na pravidelně kosených travnatých plochách. Jsou to letiště, kempy, hřiště, golfové plochy, anebo třeba sídliště, jako je tomu v Mladé Boleslavi. Dále také meze, náspy, okraje cest, anebo kraje a náspy železnic. V minulosti u nás sysel obýval kulturní stepi, které jsou již u nás unikátní a vzácné. Můžeme si uvést třeba známou NPR Mohelenskou hadcovou step, která patří k nejcenějším biotopům v ČR, ale i stepní trávníky na PR Raná u Loun, kde je dnes největší populace sysla obecného v Evropě.

Obr.4 Sysel v řídkém podrostu česneku chlumního ( Allium senescenc L. ) .
Sigma 170 - 500, f - 180, 1/1250 s - F5 - ISO 200.

Syslí kolonie a nory

Početnost kolonií bývá od několika jedinců, až po několik stovek. Nory si sysel dělá na slunných místech s mírnym sklonem, kde vyhrabané sedimenty slouží jako vyvýšené místo pro pozorování ostatních členů kolonie, a hlavně pro přehled při případném nebezpečí. Nora je buď úkrytová ( dočasná ), nemá odbočky a bývá půl metru dlouhá. Slouží většinou pro rychlý únik při nebezpečí. Trvalé nory jsou různě rozvětvené, většinou půl metru pod povrchem, do 10 cm široké a vytvářejí i desetimetrový labyrint chodeb. Jsou to nory obytné s hnízdní komorou, kterou si sysel vystele stébly trav, a zde vyvádí mladé.

Obr.5 Sysel obecný ( Spermophilus citellus ) je evropský endemit.
Sigma 170 - 500, f / 180, 1 /1250 s - F 5.0 - ISO 200.

Rozmnožování

Po probuzení ze zimního spánku trvá měsíční období páření. Nadržení samečci ve svém okolí kontaktují co nejvíce samiček, aby se spářili. V tomto období ubývají dost viditelně na váze, neboť se mezi sebou perou a soupeří o přízeň samiček. Samice je březí okolo 25 dnů, rodí v průměru 5 mláďat, která po měsíci opouštějí noru. Poté příjmají rostlinnou potravu a začínají běžný syslí život..

Obr.6 Sysel si žádné zásoby jak je v povědomí lidí nedělá....nesyslí...! Před zimním obdobím si vytvoří velké tukové zásoby, aby znich mohl čerpat v zimnim spánku ( tzv.hibernaci ).
Minolta AF 28 - F/2.8, 1/2000 s - F 2.8 - ISO 200.

Potrava a stravování

Potrava je pestrá, a skládá se především z rostin a semen. Jsou to například obilniny, pícniny, různé plody, ale i drobný hmyz, živočichové, anebo vzácně i ptačí vajíčka. Hledáním potravy sysel stráví většinu svojí denní aktivity mimo noru, od které se vydává hledat až do okruhu 30 m. Podle studie Ivo Grulicha si sysel nosí potravu na tzv.krmné stolečky, kde potravu zpracovává. Což je nádherná ukázka syslího stravování .

Nevhodné je krmení na lokalitách, kde si sysel zvyknul na člověka. Většinou jim lidé nosí lidskou potravu, která bývá dochucená, kořeněná a tím i pro sysla nevhodná ! Jsou to třeba i sladkosti !

Obr.7 Sysel je velký spáč. Zimní spánek může trvat až 240 dnů.
Sigma 170 - 500 , f - 210, 1/1000 s - F5.6 - ISO 200,

Hibernace

Zimní spánek (tzv.hibernace), je pokles všech životních funkcí na minimum. Sysel si vytvoří před zimou tukové zásoby, z kterých přežije až do jara, podobně třeba jako medvěd. Takto sysel přečkává zimní období. Žádné zásoby si nedělá, pouze nanosí stelivo do komory, prodlouží noru, kterou pak obrací kolmo nahoru k povrchu, kde se vyhrabanym materiálem uzavře a přečká tam celou zimu. Hibernace u syslů je dlouhá, trvá 180 - 240 dnů. Probuzení probíhá podle délky zimy, ale většinou od půle března - do půle dubna, kdy se půda prohřeje v průměru na 8 °C.

Obr.8 Na Letné v Praze se sysel usadil na přistávací ploše letiště. Nehrozí mu tu žádné nebezpečí a to díky letadlum, které odhánějí predátory, jako jsou třeba draví ptáci a kočky...
Tamron AF SP 90 F/2.8 , 1/1000 - F4 - ISO 125.

Záchranný program AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny v ČR roku 2005, zahájila záchranný program, který byl následně schválen Ministerstvem životního prostředí a od roku 2008 realizován . Má za úkol záchování sysla obecného jako volně žijící druh v ČR, jeho početnost, a vytvoření vhodných biotopů pro jeho život nejen v naší přírodě.

Sysel obecný je veden jako zvláště chráněný, kriticky ohrožený druh v celé Evropě. V ČR je zapsán v Červeném seznamu ohrožených živočichů, a rovněž veden jako kriticky ohrožený druh.

Obr.9 Sysel obecný ( Spermophilus citellus ) je celoevropsky vedený jako kriticky ohrožený druh.
Sigma 170 - 500, f - 400, 1/500 - F 6.3 - ISO 200.
.

Tento krásný hlodavec zasluhuje naší velkou pozornost a přísnou ochranu. Doba kdy téměř vymizel z naší přírody, se už nebude určitě opakovat ! Každému proto přeji strávit několik hodin fotografování, nebo pozorování sysla v jeho přirozeném prostředí , protože je to jeden z nejroztomilejších tvorů naší přírody !

.

Fotodokumentace - Mladoboleslavsko - 8 / 2012
Odborné články - literatura - odkazy :

http://www.forumochranyprirody.cz/sites/default/files/sysel_obecny.pdf

http://www.groundsquirrel.cz/ZP_sysel_080307_fin_pro_web.pdf

http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=6023&spec=zivocichove

http://www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=44

http://www.prirodainfo.cz/karta.php?cislo=3037.00

http://kvmuz.cz/typ/priroda-karlovarska/sysel-obecny-kriticky-ohrozeny-druh

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace